دسته: خدمات پس از فروش

popular seller 0

بین مشتریان محبوب شویم؟! چگونه؟

 چگونه در بین مشتریان محبوب شویم؟  محبوبیت در بین مشتریان چالشی است که هر کسب و کاری با آن مواجه است و تلاش می‌کند تا به آن دست پیدا کند و از آن جایی...

writhing official letter 0

نامه ، یادداشت و مکاتبات اداری و آداب آن

نامه ، یادداشت و مکاتبات اداری یکی از ابتدائی‌ترین اصول و جزئی از واحدهای آموزشی کارمندان و مدیران ادارات دولتی و غیر دولتی به خصوص برای استخدام است. هر نامه‌ای روش و سبک نگارش...

phone-in-jobs 0

آداب تماس تلفنی در کسب و کار

 دانستن و رعایت آداب تماس تلفنی در کسب و کار امری بسیار ضروری می‌نماید چرا که هنگام مکالمه‌ی تلفنی ارتباط شما تنها از طریق صدا انجام می‌گیرد. شما و مخاطبتان هنگام مکالمه‌ی تلفنی یکدیگر...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....

customer-wright 0

مشتری‌ مداری و مشتر‌ی‌ گرایی

 مشتری‌ مداری و مشتری گرایی   نگرش مدیران بر کسب و کارشان به دو گونه است: ۱- مدیرانی که مشتری‌گرا هستند. ۲- مدیرانی که بازارمحور و رقیب‌گرا هستند.  اگر می‌خواهید جزء شرکت‌های موفق باشید...