دسته: تبلیغات

سنجش اثر بخشی تبلیغات 0

سنجش اثر بخشی تبلیغات

 مطالعه‌ی شعارهای تبلیغاتی شرکت‌ها و نام‌های تجاری قدرتمند، متوسط و ضعیف به این واقعیت منتج می‌شود که تعداد تبلیغ‌های ناکام بیش از تبلیغات موفق است. اکثر تبلیغات در بهترین حالت، تاثیر متوسطی داشته و...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....

انتخاب بازار و روش بازاریابی 0

انتخاب بازار و روش بازاریابی

  بعد از تقسیم بازار، بازاریاب یا شرکت بازاریابی استراتژی خود را در انتخاب بازار و روش بازاریابی خود تعیین می‌نماید.   روش‌های انتخاب بازار و بازاریابی عبارتند از: الف- بازاریابی تمرکزی  ب- بازاریابی...

تقسیم بازار 0

تقسیم بازار

   همانطور که در بازاریابی و تعاریف اولیه‌ی آن گفته شد، تقسیم بازار (Market segmentation) عبارت است از تقسیم کردن یک بازار وسیع و ناهمانند بر بخش‌های کوچکتر به صورتی که بین بخش‌های همانند از...

دوره‌ی عمر کالا 0

دوره‌ی عمر کالا در بازاریابی و فروش

  تجربیات بازاریابی نشان می‌دهد که روند فروش و سودآوری یک کالا در طول زمان همواره دستخوش تغییراتی می‌گردد. هدف از مطالعه‌ی منحنی دوره‌ی عمر کالا (product life cycle)، تشخیص مراحل قابل تفکیکی است...

A_picture_is_worth_a_thousand_words 0

کلمات و عبارات مناسب در بازاریابی و تبلیغات

  همه‌ی ما می‌دانیم که کلمات و عبارات مناسب قدرت زیادی دارند. حال کدام لغات و اعمال در بازاریابی مشترکین را به جذب، مشتریان را به خرید و یا خیرین را به اهدا کردن...