بخش: تبلیغات

سنجش اثر بخشی تبلیغات 0

سنجش اثر بخشی تبلیغات

 مطالعه‌ی شعارهای تبلیغاتی شرکت‌ها و نام‌های تجاری قدرتمند، متوسط و ضعیف به این واقعیت منتج می‌شود که تعداد تبلیغ‌های ناکام بیش از تبلیغات موفق است. اکثر تبلیغات در بهترین حالت، تاثیر متوسطی داشته و...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....

انتخاب بازار و روش بازاریابی 0

انتخاب بازار و روش بازاریابی

  بعد از تقسیم بازار، بازاریاب یا شرکت بازاریابی استراتژی خود را در انتخاب بازار و روش بازاریابی خود تعیین می‌نماید.   روش‌های انتخاب بازار و بازاریابی عبارتند از: الف- بازاریابی تمرکزی  ب- بازاریابی...

تقسیم بازار 0

تقسیم بازار

   همانطور که در بازاریابی و تعاریف اولیه‌ی آن گفته شد، تقسیم بازار (Market segmentation) عبارت است از تقسیم کردن یک بازار وسیع و ناهمانند بر بخش‌های کوچکتر به صورتی که بین بخش‌های همانند از...