دسته: فروش

popular seller 0

بین مشتریان محبوب شویم؟! چگونه؟

 چگونه در بین مشتریان محبوب شویم؟  محبوبیت در بین مشتریان چالشی است که هر کسب و کاری با آن مواجه است و تلاش می‌کند تا به آن دست پیدا کند و از آن جایی...

phone-in-jobs 0

آداب تماس تلفنی در کسب و کار

 دانستن و رعایت آداب تماس تلفنی در کسب و کار امری بسیار ضروری می‌نماید چرا که هنگام مکالمه‌ی تلفنی ارتباط شما تنها از طریق صدا انجام می‌گیرد. شما و مخاطبتان هنگام مکالمه‌ی تلفنی یکدیگر...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....

راه‌های توزیع در بازار مصرفی 0

واسطه ها در سیستم بازاریابی

  همان طور که قبلاً گفته شد، واسطه ها در سیستم بازاریابی تشکیل‌دهنده‌ی کانال‌های توزیع و برای از بین بردن فاصله‌ی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ها هستند.   لزوم وجود واسطه ها در سیستم بازاریابی...

انتخاب بازار و روش بازاریابی 0

انتخاب بازار و روش بازاریابی

  بعد از تقسیم بازار، بازاریاب یا شرکت بازاریابی استراتژی خود را در انتخاب بازار و روش بازاریابی خود تعیین می‌نماید.   روش‌های انتخاب بازار و بازاریابی عبارتند از: الف- بازاریابی تمرکزی  ب- بازاریابی...

تقسیم بازار 0

تقسیم بازار

   همانطور که در بازاریابی و تعاریف اولیه‌ی آن گفته شد، تقسیم بازار (Market segmentation) عبارت است از تقسیم کردن یک بازار وسیع و ناهمانند بر بخش‌های کوچکتر به صورتی که بین بخش‌های همانند از...

دوره‌ی عمر کالا 0

دوره‌ی عمر کالا در بازاریابی و فروش

  تجربیات بازاریابی نشان می‌دهد که روند فروش و سودآوری یک کالا در طول زمان همواره دستخوش تغییراتی می‌گردد. هدف از مطالعه‌ی منحنی دوره‌ی عمر کالا (product life cycle)، تشخیص مراحل قابل تفکیکی است...

angry-customers-at-cafe-with-stressed-man-holding-tray-of-glasses 2

شناخت مشتری و روش برخورد با او

  شناخت مشتری و روش برخورد با او کار ساده ای نیست (این را همه می‌دانیم!). در بسیاری از مواقع شما با خوش خلقی و چرب زبانی می‌توانید بر این مهم فائق آیید اما...